Project

: Fusiegemeente ABR

Locatie

: Alphen aan den Rijn

Omvang

: 12.000m2

Opdrachtgever

: Gemeente Alphen aan den Rijn

Opleverdatum

: 2 januari 2014

Sector

: overheid

Omschrijving

FUSIEGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

Projectarchitect: Casper Schwarz

Per 1 januari 2014 zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop gefuseerd. Om dit mogelijk te maken is het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn, een ontwerp van Erick van Egeraat uit 2002, geheel opnieuw ingericht zodat er 300 medewerkers meer in kunnen worden gehuisvest. Casper Schwarz Architects heeft daar een concept voor ontwikkelt wat niet uitgaat van zoveel mogelijk werkplekken, maar van zoveel mogelijk de verschillende ruimten in het gebouw benutten op een zodanige wijze dat iedereen overal zijn werk kan doen. Hierbij is steeds het welzijn van de medewerkers en bezoekers vooropgesteld en er wordt een grote mate van keuzevrijheid geboden qua werkplek- en ontmoetingsvormen.

Het geheel wordt beleefd als een stad in een stad: er zijn drukke en rustige gedeelten, cafĂ©’s, studiezalen zoals in een bibliotheek en de opzet is zo gemaakt dat je er kan rond dwalen tot je een plekje naar je gelieven hebt gevonden, afhankelijk van je werk, stemming en behoefte aan mensen om je heen of rust… geen werkdag meer hetzelfde!

Casper Schwarz Architects heeft de kantoorverdiepingen, de raadzaal, het restaurant, het werkcafe, een aantal nieuwe vergaderzalen en de tussenliggende ruimten geheel opnieuw ontworpen. Aanvullend zijn de publieke ruimten, de bestuursvleugel en de overige bestaande ruimten qua look en feel in overeenstemming gebracht.

Fotografie: Roos Aldershoff