Project

: Stadhuis Purmerend

Locatie

: Purmerend

Omvang

: 8.000m2

Opdrachtgever

: Gemeente Purmerend

Opleverdatum

: 01-01-2016

Sector

: Overheid

Omschrijving

STADHUIS PURMEREND

Projectarchitect Casper Schwarz 

Net als vele andere gemeenten had Purmerend een taakstelling om te bezuinigen op haar huisvestingskosten. Het beperken van het aantal m2’s kantoorruimte is daar een logische stap in. Dit levert enerzijds beperkingen op, maar biedt anderzijds kansen om de organisatie en haar huisvesting anders te organiseren, te moderniseren en toekomstbestendig te maken. Casper Schwarz Architecten heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van huisvestingsconcepten waarin zowel de bestuurlijke als de ambtelijke organisatie zich op voortvarende wijze kan vernieuwen en verbeteren. Er worden bruggen geslagen naar de inwoners, bedrijven en stichtingen in de gemeente en de werkcultuur in het stadhuis wordt op een hele nieuwe wijze ingestoken. Door op verschillende niveaus de organisatie door te lichten en nieuwe kruisverbanden te doen ontstaan, zijn er grote verbeterslagen mogelijk in het ruimtegebruik, het efficiënt en beter werken en in de onderlinge interactie tussen de afdelingen en medewerkers zelf. Na het stadhuis van Alphen aan den Rijn is dit het tweede stadhuis wat Casper Schwarz transformeert tot een inspirerende werk- en leefomgeving.

De werkomgeving bestaat uit verschillende zones, van open naar besloten, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar natuurlijk gebruik en gedrag. De ervaringen zijn bijzonder positief waarbij wordt opgemerkt dat het nieuwe interieur daadwerkelijk van invloed is op de interne samenwerking en het algemeen welbevinden van de medewerkers.

3d visualisaties en mede ontwerper: Plamen van Dijk